Tre tiår med stadig økende antall innsatte i USAs fengsler har brakt nasjonen til et punkt som gir alvorlig grunn til ettertanke: En av 100 voksne i USA er nå bak lås og slå. Det samlede antallet innsatte er nå 2 millioner, det høyeste antallet i verden, etterfulgt av den langt mer folkerike nasjonen Kina, med 1,5 millioner. Omkostningene til å opprettholde fengselssystemet i USA nådde 49 milliarder dollar i 2007, opp fra 12 milliarder dollar i 1987. Tallene taler for seg selv. Og tatt i betraktning tilbakefallsprosenten på 80 prosent, er det et desperat behov for en effektiv teknologi som leverer genuin og varig rehabilitering av kriminelle, slik at de kan bli produktive medlemmer av samfunnet.

Criminon-programmet opererer i mer enn 2100 fengsler i omtrent 38 land. Det er hovedsakelig bemannet med frivillige, og Criminon gir også personalet i fengsler og soningssteder opplæring i rehabiliteringsprogrammer på stedet. Criminons tjenester strekker seg også ut til politiavdelinger og institusjoner for ungdomsforbrytere samt kriminalitetsforebyggende programmer – for å utfylle formelen for en verden uten kriminalitet.

Politibetjenter i Mexicali i Mexico opplæres i programmets hovedelement, kalt Veien til lykke, moralkodeksen basert på sunn fornuft.

I indonesiske fengsler som kjører Criminon-programmet, har tilbakefallsprosenten sunket til mindre enn to prosent.

L. Ron Hubbard oppdaget at nøkkelen til sann rehabilitering er å gjenopprette personens selvrespekt. Får å hjelpe innsatte til å gjøre nettopp det, studerer og anvender Criminon-studenter levereglene i Veien til lykke.

I Taiwan, slik tilfellet er i resten av verden, er stoffrelaterte lovovertredelser ansvarlig for det økende antallet innsatte. Av denne grunn innbefatter Criminon-programmet en komponent med opplysning om stoff for å hjelpe innsatte med å forstå og overvinne avhengighet.

Criminon leverer programmer i mer enn 50 institusjoner i Sør-Afrika, fra sentre for ungdomsforbrytere til fengsler med maksimal sikkerhet.

LAST NED HVITBOKEN