I.
KVALIFIKASJONER

Jeg er for øyeblikket ansatt som Adjunct professor i religionsstudier ved Washington University i St. Louis i Missouri, hvor jeg underviser i kurs om «Kristendommen i den moderne verden», «Nye religiøse bevegelser i Amerika», «Den nordamerikanske religiøse opplevelsen» og «Introduksjon til verdens religioner». I tillegg arbeider jeg på egen hånd som skribent, redaktør, foredragsholder og konsulent innen feltene teologi og religion. Jeg er et medlem med god status av American Academy of Religion. En kopi av min curriculum vitae er vedlagt.

Jeg mottok en B.A. i filosofi i 1962 fra Quincy University, Quincy i Illinois; en B. Div. magna cum laude i 1966 fra Harvard Divinity School, Cambridge i Massachusetts; og en ph.d. i spesielle religionsstudier i 1981 fra St. Michael’s College, Toronto School of Theology, Toronto i Ontario. Mine doktorgradstudier omfattet en undersøkelse av økningen i nye religiøse bevegelsene i De forente stater og i utlandet etter andre verdenskrig, med henvisning til deres trossystemer, livsstil, lederskap, motivasjon og oppriktighet, materielle eksistensbetingelser og bruk av religiøs terminologi. Som del av mine doktorgradsstudier studerte jeg også gamle sekteriske bevegelser, slike som Qumran-samfunnet, orfisme, mystikkreligionene og middelalderske religiøse ordener og sekteriske bevegelser. Jeg var en Fulbright-stipendiat i filosofi og oldtidens religioner i Den nære østen ved Universitetet i Heidelberg i perioden 1966–67 og National Defense Foreign Language Fellow (Title VI) i semittiske språk ved University of Pennsylvania i perioden 1968–69.

I tillegg til min akademiske utdannelse i religionsstudier, har jeg personlig deltatt intensivt i det religiøse livet som broder i Order of Friars Minor, allment kjent som fransiskanerne. Jeg begynte på det forberedende seminaret da jeg var 12 ½ år gammel. I en alder av 18 tok jeg på meg ordensdrakten og trådte inn i novisiatet med et år i bønn, meditasjon og taushet. I en alder av 19 avla jeg i 1958 mitt første midlertidige løfte om fattigdom, kyskhet og lydighet. Fra 1958 til 1962 studerte jeg filosofi og humaniora. I 1962 avla jeg det endelige, høytidelige løftet om fattigdom, kyskhet og lydighet, hvorpå jeg begynte på mitt formelle studium av teologi, inkludert de kristne skriftene, systematisk teologi, etikk, kirkelov, kirkehistorie og arkeologi osv. Løftet om fattigdom betydde at jeg eide absolutt ingenting, ikke engang klærne jeg gikk i. Jeg bodde på tre forskjellige munkeklostre i Illinois og i Ohio og besøkte mange andre i Midtvesten. I 1964 bestemte jeg meg for å forlate ordenen. Jeg fulgte alle de kanoniske prosedyrene for lovmessig avgang og fikk dispensasjon fra mine løfter direkte fra Pave Paul 6. i 1965. Jeg fortsetter å være praktiserende katolikk. Som munk opplevde jeg en form for religiøst livsmiljø veldig lik den medlemmer av Sjøorganisasjonen har i form av studium, disiplin og engasjement.

Før min nåværende stilling ved Washington University underviste jeg ved St. Louis University i St. Louis i Missouri, hvor jeg var akademikerveileder for masterprogrammet om religion og pedagogikk og holdt foredrag om «Den amerikanske religiøse erfaringen» i perioden 1977–79; University of Toronto i Ontario, hvor jeg var veileder i komparativ religion i perioden 1976–77; St. John’s College i Santa Fe i New Mexico, hvor jeg var veileder i «Great Books»-programmet fra 1970 til 1975; LaSalle College i Philadelphia i Pennsylvania, hvor jeg underviste i bibelstudier og religionsantropologi i somrene 1969–73; Boston College i Chestnut Hill i Massachusetts, hvor jeg underviste i bibelstudier i perioden 1967–68; og Newton College of the Sacred Heart i Newton i Massachusetts, hvor jeg underviste i bibelstudier.

Siden 1968 har jeg både skrevet og holdt foredrag om nye religiøse bevegelser i Nord-Amerika og andre steder i det 19. og 20. århundret, inkludert Great Awakening, shakerne, mormonene, syvendedags adventisme, Jehovas Vitner, New Harmony, Oneida-samfunnet, Brook Farm, Den Forente Familie, Hare Krishna-bevegelsen og Scientologykirken. Jeg har ofte holdt foredrag med nye religioner som emne ved colleger, universiteter og profesjonelle konferanser i De forente stater, Canada, Europa, Japan og Taiwan. Jeg har også avgitt vitnesbyrd for Kongressen til De forente stater, New Yorks lovgivende forsamling og for de lovgivende forsamlingene i Ohio, Illinois og Kansas angående forskjellige sider av de tradisjonelle religionene samt nåtidens nye religioner, som jeg har lang førstehåndskunnskap om. På forskjellige steder og i rettssaker har jeg avgitt uttalelser og vitnesbyrd angående Holy Spirit Association for the Unification of Christianity (Enhetskirken/Den forente familie), Scientologykirken, den hinduistiske Vaisnavites (Hare Krishna), WICCA, Bruderhofen, den kristne militsen, anabaptist-amishen, kristne premillennialister, rastafaritilhengerne og andre.

Jeg har studert Scientologykirken inngående siden 1976, noe som omfatter dens store mengde av skrifter. Gjennom besøk i Scientologykirker og -sentre i Los Angeles; Gilman Hot Springs, California; Clearwater, Florida; St. Louis; Portland, Oregon; Toronto; og Paris har jeg gjort meg fortrolig med religionens måter å fungere på fra dag til dag. Jeg har hatt mange intervjuer med enkelte medlemmer av Scientologykirken og har sett scientologer engasjere seg i trosretningens sentrale religiøse praksiser. Jeg er dessuten kjent med det meste av litteraturen som finnes om Scientology, som strekker seg fra verker av høy vitenskapelig standard til journalistiske beretninger til partiske ytringer, både positive og negative. Basert på denne omfattende undersøkelsen og i lys av min akademiske bakgrunn og min vedvarende profesjonelle erfaring, har jeg formet vurderingene som er uttrykt under.

F. E-meteret
LAST NED HVITBOKEN