IV.
KONKLUSJON

Drøftelsen over bør gjøre en ting klart: Sjøorganisasjonens kollektive liv og aktiviteter innenfor Scientologykirken er i full overensstemmelse med kollektivt liv og aktiviteter i tradisjonelle religiøse ordener, øst og vest, i fortid og i nåtid. Som i buddhisme og kristendom arbeider den religiøse ordenen Sjøorganisasjonen for å på eksemplarisk vis bevare og utbre læren og teknologien oppdaget av L. Ron Hubbard. Sjøorganisasjonens mål er åndelig overlevelse, ikke bare for dens egne medlemmer og medlemmer av Scientologykirken, men også for menneskeheten og selve universet. På denne måten er Sjøorganisasjonen lik religiøse ordener i verdens hovedreligioner.

Sjøorganisasjonens mål er åndelig overlevelse, ikke bare for dens egne medlemmer og medlemmer av Scientologykirken, men også for menneskeheten og selve universet. På denne måten er Sjøorganisasjonen lik religiøse ordener i verdens hovedreligioner.

Hvis en personlig observasjon kan tillates, ville jeg gjerne kommentere at når jeg har besøkt Sjøorganisasjonens sovekvarterer, kollektive liv og aktiviteter i Los Angeles og ved Gilman Hot Springs, ble jeg gjentatte ganger minnet om mine egne dager i et fransiskanerkloster. Jeg studerte, bad og mediterte med den samme kraft jeg observerte hos scientologer som studerer, arbeider og foretar auditering. Jeg bodde i lignende kvarterer og arbeidet i lignende omgivelser, jeg arbeidet i klostrets bokbinderi med å binde inn nye og gjeninnbinde gamle utgaver av Bibelen og teologiske avhandlinger. Jeg fremstilte hellige kort og publikasjoner til å reklamere for klostrets arbeid med. Det var en forskjell: Scientology og Sjøorganisasjonen benytter seg av de nyeste formene for teknologi i utførelsen av sin religiøse misjon. Vi glemmer at da klostrene først oppstod, gjorde de det samme. Ved å dra nytte av denne avanserte teknologien følger Scientologykirken ganske enkelt mønsteret som ble utarbeidet av L. Ron Hubbard selv.

Frank K. Flinn,
Adjunct professor i religionsstudier
Januar 2010

LAST NED HVITBOKEN