I. Funksjonsbaserte definisjoner

En funksjonsbasert definisjon er en som fokuserer på bidragene som angivelig gis av et gitt fenomen i forhold til stabiliteten og/eller overlevelsen av en sosial eller kulturell enhet. Dermed kan fenomen fastslås som funksjonelle for entiteter som rangerer fra den individuelle personen til verdenssystemet. Det faktumet at denne måten å definere ting på frembringer mange filosofiske problemer og har opptatt sinnene til mange logikere, har ikke forhindret den fra å oppnå popularitet blant samfunnsforskere – spesielt i forbindelse med religion.

Det kan sies at religion har en funksjonell rolle:

(a) på det personlige nivået til å hjelpe mennesker med å overvinne problemer med personlighetsubalanse, identitet, mening i livet, moralsk resonnering, osv.;

(b) på nivået til lokalsamfunnet ved å integrere potensielt rotløse folk inn i grupper og foreninger som gir retning og mening i personlige liv så vel som hjelpsomme referansepunkter i store samfunn hvor individet kan føle seg sårbart i forhold til et kraftfullt byråkrati eller system; eller

(c) på nivået til større samfunn ved å legitimere den rådende sosiale ordenen; kompensere for følt berøvelse; og moralsk regulering av innbyrdes forhold mellom store sosiale institusjoner.

Den grunnleggende læren til Scientology om den åndelige naturen til thetanen (åndelig vesen) og de åtte dynamikkene; de praktiske formålene med treningskurs og rådgivningstjenester; og den ærbødige, reflekterende tonen i noen Scientology-seremonier, overbeviste meg om at Scientology, slik som andre religioner, med fordel kan beskrives som funksjonell på hver av de ovenstående nivåene.

Den grunnleggende læren til Scientology om den åndelige naturen til thetanen (åndelig vesen) og de åtte dynamikkene; de praktiske formålene med treningskurs og rådgivningstjenester; og den ærbødige, reflekterende tonen i noen Scientology-seremonier, overbeviste meg om at Scientology, slik som andre religioner, med fordel kan beskrives som funksjonell på hver av de ovenstående nivåene. Dette er selvfølgelig ikke en påstand om at det kun er religioner som har disse funksjonene. Det er bare for å fremsette, for det første, at Scientology faktisk deler dem med andre religioner, og for det andre, at dens bestemte måter å oppfylle dem på er nærmere beslektet i fremtreden og formål med fornuftsbaserte religioner enn, for eksempel, politiske grupper eller velferdsorganer.

Å definere religion i form av funksjon kan være nyttig i noen tilfeller av samfunnsvitenskapelige analyser: lys kan dermed settes på mange interessante aspekter ved dens forskjellige bidrag til sosialt liv. I lys av den opplagte vanskeligheten i å i dette perspektivet skille mellom religion og ideologier, strekker imidlertid ikke en funksjonsbasert definisjon langt i retning av å legge vekt på religionens særpreg. Av denne grunnen kan en substansiell definisjon være mer nyttig.

II. Substansielle definisjoner
LAST NED HVITBOKEN