III. Konklusjon

Min konklusjon er at Scientology, dog klart forskjellig fra flertallet av kristne kirker, kirkesamfunn og sekter i tro, praksis og organisatoriske strukturer, ikke desto mindre tilfredsstiller kriteriene som konvensjonelt anvendes av samfunnsvitere for å skille mellom religion og ikke-religion.

Min konklusjon er at Scientology, dog klart forskjellig fra flertallet av kristne kirker, kirkesamfunn og sekter i tro, praksis og organisatoriske strukturer, ikke desto mindre tilfredsstiller kriteriene som konvensjonelt anvendes av samfunnsvitere for å skille mellom religion og ikke-religion.

Det faktumet at det materielle grunnlaget for Scientology-religionen er organisert på en forretningslignende måte kan ikke ha noen konsekvens for dens status som en religion. Slutter et kunstverk å være et kunstverk når det blir effektivt produsert for salg eller utveksling? Det er naivt å tro at noen som helst ny religiøs bevegelse kunne overleve i den moderne verden uten et forretningslignende materielt grunnlag for driften, og, som Canon Drury har påpekt, selv de gamle kristne kirkene er nå til dags ikke motstandere av å engasjere seg i forretningsaktiviteter for å opprettholde eller markedsføre sine tjenester til eksisterende og potensielle medlemmer. Ved å mangle fordelene av nedarvet eiendoms-rikdom, pengestøtte, kundestøtte og et medlemskap ved «fødselsrett», må nye religiøse bevegelser enten foreta forretningsaktiviteter eller gå til grunne.

James A. Beckford
Desember 1980

Om forfatteren

Da professor Beckford skrev «Scientology, samfunnsvitenskap og definisjonen av religion» i 1980, var han en overordnet førsteamanuensis i sosiologi ved University of Durham. Han er for tiden professor i sosiologi ved University of Warwick.

LAST NED HVITBOKEN