III.
RELIGIØSE PRAKSISER

Når det gjelder religiøse praksiser, har Scientology de typiske, seremonielle religiøse formene som finnes blant verdens religioner, nemlig innvielse eller dåp (som kalles «navngivning» av scientologer), vielse, begravelser osv. Imidlertid er en sentral religiøs praksis som er unik for Scientology, auditering, som kan sammenlignes med de progressive nivåene av meditasjon blant katolikker, buddhister og hinduist-vedantister. Sammen med auditering følger Scientology-trening, som jeg vil drøfte mer utførlig i avsnitt III (b).

(a) Auditering er en religiøs instruksjonsprosess hvor åndelige veiledere (utdannede Scientology-prester) tar tilhengere gjennom tilstandene av åndelig opplysning. Scientologer tror at ved aktivt å gå gjennom denne graderte auditeringsprosessen, bidrar de til å frigjøre sjelen, eller «thetanen», fra dens ødeleggende plager eller «engrammer». Stadiene i auditering kalles «grader» eller «nivåer», og disse er vist på Scientologys «Klassifiserings-, graderings- og bevissthetskart». Dette kartet beskriver metaforisk spennet mellom de lavere og høyere nivåene av åndelig eksistens. Scientologer kaller kartet «Broen til total frihet», eller ganske enkelt «Broen». Broen beskriver i detalj det åndelige kontinuumet, som strekker seg fra negativ «ikke-eksistens», gjennom mellomnivået «kommunikasjon», «opplysning», «evne» og til slutt «clearing», «kilde» og endelig «kraft på alle 8 dynamikker». Hovedparten av Scientologys religiøse praksis er viet auditering og treningskurs for opplysning og utdannelse av auditører, som er Kirkens åndelige veiledere. Disse graderte stadiene er bemerkelsesverdig like stadiene og nivåene av religiøs og åndelig opplysning i de kjente kristne avhandlingene Sjelens vei til Gud av den middelalderske fransiskaner-teologen sankt Bonaventura, og Åndelige øvelser av sankt Ignatius av Loyola, grunnleggeren av jesuitterordenen. Det åndelige målet for auditering er først å bli «Clear» fra skadelige «engrammer» og så bli en fullstendig «Opererende Thetan» (OT), slik at man er «årsak» over «liv, tanke, materie, energi, rom og tid». Mens de ikke er imot å søke råd fra leger om fysiske lidelser, er Scientologer klart imot bruken av psykotropiske medikamenter, som de tror hindrer snarere enn bidrar til å oppnå mental og åndelig helbredelse av sjelen.

(b) Den andre sentrale religiøse praksisen i Scientology er trening, som omfatter et intensivt studium av kirkens skrifter. Selv om et viktig aspekt av treningen er utdannelsen av individuelle auditører som kan gi auditering til menighetsmedlemmer, har auditørtreningen en like viktig individuell, åndelig bestanddel i tillegg. Som nevnt nedenfor er dette åndelige elementet i tråd med den vekten Scientology og østlige religioner legger på meditativ og instruerende tilbedelse snarere enn på den feststemte tilbedelsen som råder i de fleste vestlige religioner. Scientology-doktrinen sier at utdannelse gir halvparten av det åndelige utbyttet som medlemmene får når de går oppover Broen.

IV. Kirkesamfunnet
LAST NED HVITBOKEN