II. Å observere Scientology

Da jeg undersøkte Scientology, observerte jeg at den har kjennetegn til felles med et antall andre religioner, hvorav noen er: Kristen Vitenskap (grunnlagt av Mary Baker Eddy i 1879)2; Vennenes samfunn, eller kvekerne (grunnlagt av George Fox i 1665)3; Det nye Jerusalems kirke (basert på E. Swedenborgs, 1688–1772, filosofi) (grunnlagt i 1780-årene)4; Antoinisme (grunnlagt av Père Antoine i 1910)5; og med hensyn til filosofien i seg selv, noen aspekter av buddhismen.

Dette er ikke synkretisme, men bare skjebne. Scientology har kommet fra et sinn – L. Ron Hubbards – utviklet i en tid da mennesker leter etter nye former for tilbedelse innenfor sin egen religion, trosretning, kult eller sekt. (Etymologisk kan uttrykket sekt være beslektet med det latinske sequi, å følge.) Budskapet i Scientology er verken kristent, jødisk eller islamsk, men har eldgamle røtter. Det begynner med Vedaene, hvor Hubbard finner mer visdom enn i Vestens teologi og filosofi, som forsøkte å isolere og lage skiller innen visdom.6

Selv om Scientology har kjennetegn til felles med andre religioner, er den i seg selv unik, med en omfattende egen lære basert på L. Ron Hubbards skrifter, og med sin egen unike religiøse praksis.

Fordi Scientology ble grunnlagt i det «barbariske» Vesten7 hvor «Golem» har blitt «mesteren»,8 er den en åpen dør for dem som leter etter et åndelig budskap i den moderne tidsalder.

III. Dogmer
LAST NED HVITBOKEN