Hvordan å Holde Seg Frisk | Ressurssenter for forebygging

III. Dogmer

Da L. Ron Hubbard skrev boken Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet, som beskriver en avreageringsterapi, tenkte han ikke, så vidt jeg vet, at en kirke eller trosretning ville bli resultatet av det. Hans eneste mål på det tidspunktet var spørsmålet om hvordan man hjelper folk ved hjelp av prosesser rettet mot sinnet. Med andre ord, han tvilte på psykoanalytikernes behandling.9 Så han lette etter et annet mulig system som ville hjelpe folk og gjøre dem mer dugelige, og han fremsatte dette systemet i den grunnleggende håndboken Dianetikk, utgitt første gang i 1950.

Etter hvert som han forsket videre, oppdaget Hubbard at en person er mer enn bare en kropp eller et sinn. Han er faktisk et udødelig åndelig vesen, som han kalte en «thetan». Thetanen er personen selv, ikke kroppen hans eller navnet hans eller noe som helst annet. Den er ikke noe han har, men hva han er. Denne thetanen har levd gjennom utallige tidligere livstider, og vil overleve den nåværende kroppens død. Dette begrepet tidligere liv i Scientology kan sammenlignes med de karmiske formasjonene (samskara) i buddhismen.10

Scientology tar opp disse tidligere traumene gjennom utøvelsen av auditering, der thetanen kan avlastes fra disse tidligere opplevelsene og bli mer bevisst om seg selv som et åndelig vesen.

Ifølge Scientology-læren har thetanen blitt tynget av traumatiske opplevelser i det nåværende og tidligere liv, som er lagret i et reaktivt sinn. Disse opplevelsene kan fortsette å få ham til å føle smerte eller oppføre seg irrasjonelt, og stenge ham ute fra full åndelig bevissthet og evner. Scientology tar opp disse tidligere traumene gjennom utøvelsen av auditering, der thetanen kan avlastes fra disse tidligere opplevelsene og bli mer bevisst om seg selv som et åndelig vesen. Han finner svar på spørsmål som: Hvem er jeg? eller Hvorfor er jeg? Siden man oppnår større åndelig bevissthet gjennom auditering, lærer han også å leve et mer komplett og etisk liv på alle tilværelsens plan, som i Scientology kalles De åtte dynamikkene. Hver person anses å eksistere og søke overlevelse på åtte dynamikker, beskrevet som følger:

1. dynamikk: den dynamiske trangen til å overleve som et individ.

2. dynamikk: trangen til å overleve gjennom sex og familie.

3. dynamikk: overlevelse som en gruppe. Dette inkluderer alle grupper, slik som ens jobb, skole, en klubb osv.

4. dynamikk: trangen til å overleve for hele menneskeheten.

5. dynamikk: trangen til å overleve for alle former for liv, både plante- og dyreliv.

6. dynamikk: trangen i retning av overlevelse for det fysiske universet, inkludert all materie, energi, rom og tid.

7. dynamikk: trangen til å overleve som ånder – den åndelige dimensjonen.

8. dynamikk: trangen til å overleve som uendelighet eller Det høyeste vesen.

Disse dynamikkene kan oppfattes som konsentriske sirkler der hver høyere dynamikk omslutter dem under den. Auditering (den åndelige veiledningen fra én person til en annen som er den sentrale praksisen i Scientology) retter seg mot alle dynamikkene og øker en persons bevissthet og ansvar på dem alle, inkludert hans forhold til den åndelige dimensjonen og Gud.

Begrepet Det høyeste vesen eller Gudsdynamikken gjenfinnes i hele Scientology-læren. Selv om Scientology ikke har noe bestemt dogme angående formen Det høyeste vesen tar, finnes det i den religiøse læren som en skaper-Gud ved toppunktet av all eksistens. Guds eksistens og rolle ses, for eksempel, i Scientologykirkens trosbekjennelse:

Vi i denne Kirke tror

At alle mennesker ble skapt med de samme rettigheter, uansett rase, hudfarge eller tro.

At alle mennesker har en umistelig rett til sine egne religiøse praksiser og utøvelsen av dem.

At alle mennesker har en umistelig rett til sitt eget liv.

At alle mennesker har en umistelig rett til sin forstand.

At alle mennesker har en umistelig rett til å forsvare seg selv.

At alle mennesker har en umistelig rett til å skape, velge, hjelpe eller støtte sine egne organisasjoner, kirker og regjeringer.

At alle mennesker har en umistelig rett til fritt å tenke, tale og skrive sine egne meninger, og til å imøtegå, ytre seg om eller skrive om andres meninger.

At alle mennesker har en umistelig rett til å føre slekten videre.

At menneskers sjel har menneskers rettigheter.

At studiet av sinnet og helbredelsen av mentalt forårsakede lidelser ikke bør skilles fra religion eller tolereres i ikke-religiøse områder.

Og at ingen makt mindre enn Gud har myndighet til åpenlyst eller skjult å oppheve eller tilsidesette disse rettighetene.

Og vi i denne Kirken tror

At mennesket grunnleggende sett er godt.

At det streber etter å overleve.

At dets overlevelse avhenger av det selv og dets medmennesker, og av dets oppnåelse av brorskap med universet.

Og vi i denne Kirken tror at Guds lover forbyr mennesket

Å tilintetgjøre sin egen art.

Å tilintetgjøre et annet menneskes forstand.

Å tilintetgjøre eller slavebinde en annens sjel.

Å tilintetgjøre eller svekke overlevelsen for sine feller eller sin gruppe.

Og vi i denne Kirken tror

At ånden kan frelses og

at ånden alene kan frelse eller helbrede legemet.

I tillegg til auditering søker scientologer også opplysning gjennom studiet av L. Ron Hubbards skrifter og ved å lytte til hans innspilte foredrag, som det er mange av. Dette studiet, kalt trening, er den andre vesentlige religiøse praksisen i Scientology i tillegg til auditering.

Scientology har også et Renselsesprogram som bruker en kombinasjon av mosjon, vitaminer og badstue for å befri kroppen fra stoff, kjemikalier og andre urenheter som hemmer åndelig fremgang. Dette er en del av det å leve et «balansert liv» (også et grunnprinsipp i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Mormonene) som hjelper en person til å nå den 8. og høyeste dynamikken som er «Gudsdynamikken».11

Scientology-prester utfører også bryllup, begravelser, dåp og prestelig rådgivning ved bruk av seremonier og symbolikk som er unik for Scientology.

Scientology har omtrent det samme perspektivet på dogmer som de fleste andre religioner. Den presenterer dem som objektive fakta12, men bruker ikke ordet, i motsetning til den romersk-katolske kirken hvor dogmene ligger fast for evigheten (Vatikankonsilet, 1870).

Hubbard erklærte at det første prinsippet er at visdom er tiltenkt alle. Det andre er at visdom bør være i stand til å anvendes, og det tredje prinsippet er at den er verdifull bare hvis den er sann eller hvis den virker. L. Ron Hubbard sa: «Scientology vil nå så langt som den fungerer.»13

IV. Konklusjon
LAST NED HVITBOKEN