IV. Konklusjon

For akademikere innenfor feltet religionshistorie, sosiologi og/eller sammenlignende religion hersker det ingen tvil om at Scientology er en religion.

Gjennom auditering og studium av L. Ron Hubbards skrifter øker en person sin åndelige bevissthet og streber etter enhet på alle dynamikkene, inkludert den 7. dynamikken (den åndelige dimensjonen) og 8. dynamikken (Det høyeste vesen). Det er en religiøs bevegelse med sin egen lære og praksis, og et samfunn som er etablert for og sentrert rundt dens religiøse overbevisninger. Scientology har sine egne ritualer og symbolikk, og er basert på oppdagelsene og visjonen til dens grunnlegger, L. Ron Hubbard.

Scientology deler noen kjennetegn med andre religioner, men er, for dens troende, en unik vei som knytter dem til det åndelige og guddommelige.

Christiaan Vonck
Antwerpen, 1996

Noter
LAST NED HVITBOKEN