I.
PROFESJONELL BAKGRUNN

Jeg mottok en Bachelor fra et humanistisk fakultet magna cum laude (med stor ære) i psykologi fra Hardin-Simmons University i 1955. Jeg fullførte som Master i teologi cum laude (med ære) på Union Theological seminary i New York i 1959. Jeg mottok en doktorgrad i filosofi innen religion og filosofi fra Duke University i 1963.

Jeg har tidligere hatt 100 % fakultetsansettelse i Departementet for filosofi ved University of Texas i El Paso fra 1962–65 og steg i rang til førsteamanuensis, i Departementet for religion ved Trinity University i San Antonio fra 1965–69, i Departementet for religionsstudier ved University of Windsor i Ontario i Canada fra 1969–75 og steg i rang til professor. Siden 1973 har jeg holdt stilling som professor i religionsstudier ved Southern Methodist University og tjenestegjort som formann for Departementet for religionsstudier fra 1975–86 og fra 1993 til nåtid.

Jeg har lenge vært medlem i god status av den Amerikanske foreningen for universitetsprofessorer, Amerikansk religionsakademi, Samfunn for det vitenskapelige studiet av religion, Amerikansk teologisk samfunn, Kanadisk samfunn for studiet av religion, Kanadisk teologisk samfunn, Rådet for studiet av religion, og jeg har holdt landsomfattende embete, vært formann i profesjonelle komiteer eller tjent på redaksjonelle råd i de fleste av disse profesjonelle foreningene.

Jeg er en religions- og kulturfilosof med spesiell kompetanse innen moderne tids religioner. Som sådan er jeg primært opptatt av de skiftende formene for religiøs tro og praksis i både ledende og nyere religiøse bevegelser, da disse eldre og nyere religionene reagerer på utfordringene og forandringene i det moderne liv. Jeg underviser regelmessig en rekke kurs på student- og akademikernivå i det sammenlignende, filosofiske og sosialvitenskapelige studiet av religion ved Southern Methodist University. Jeg fortsetter også et vedvarende og omfattende program med akademisk forskning og publisering i mitt spesialområde. Jeg har utgitt fem bøker som har å gjøre med moderne religiøs tenkning, med tittelen Radical Christianity (1968), H. Richard Niebuhr (1977), The Shattered Spectrum (1981), The Terrible Meek: Essays on Religion and Revolution (1987), og Dax’s Case: Essays in Medical Ethics and Human Meaning (1989), så vel som et antall artikler i ledende akademiske tidsskrifter som The Harvard Theological Review, The Journal of Religion, The Journal of the American Academy of Religion, Studies in Religion, Religion in Life, The Religious Studies Review, og The Journal for the Scientific Study of Religion.

Som spesialist i moderne religioner har jeg gjennomført et omfattende vitenskapelig studium av Scientologykirken. Jeg har lest flesteparten av de store teoretiske tekstene som er skrevet og utgitt av L. Ron Hubbard, gjennomgått mange av de tekniske og administrative bulletengene forberedt av hr. Hubbard og de administrative og kirkelige tjenestemennene i kirken, og har undersøkt representative eksempler av treningshåndbøkene brukt av lærere og elever på forskjellige kurs som tilbys av Kirken. Jeg har også lest et antall journalistiske og akademiske studier om Scientologykirken. I tillegg har jeg snakket med praktiserende scientologer og besøkt Kirken deres på 46th Street og Celebritetssenteret på 82nd Street i New York City, Flag-serviceorganisasjonen deres i Clearwater i Florida og Celebritetssenteret deres i Dallas.

II. Oppgave
LAST NED HVITBOKEN