II.
OPPGAVE

Jeg har blitt bedt om å gi min ekspertoppfatning angående to generelle spørsmål: (1) Er Scientology en «religion» i ethvert henseende av det ordet? og (2) Er Scientologykirker «steder for tilbedelse» i ethvert henseende av det uttrykket? Jeg forstår at disse spørsmålene oppstår i sammenheng med administrative prosedyrer for å avgjøre hvorvidt Scientologykirkene kvalifiserer til eiendomsskattefritak som «steder for tilbedelse». Jeg nærmer meg disse spørsmålene ikke fra noe ekspertise- eller lovperspektiv, men i egenskap av religions- og kulturfilosof med spesielle kunnskaper om religioner i moderne tidsalder, inkludert Scientology.

... Scientology er et samfunn som tilber i enhver betydning av ordet, fordi dens mål for tilbedelse er både absolutt og transcendent, dens former for tilbedelse er både åndelige og opplysende og dens anledninger for tilbedelse er både private og offentlige.

I påvente av hele diskusjonen som følger, er jeg overbevist, på grunn av min profesjonelle utdannelse og akademiske forskning, om at Scientology er en religiøs organisasjon i alle henseender av det uttrykket fordi den oppfyller den akademiske definisjonen av enhver religiøs tradisjon, fordi den søker å oppnå målene til enhver religiøs søken, og fordi den viser dimensjonene til et hvilket som helst religiøst samfunn. Jeg er også overbevist om at Scientology er et samfunn som tilber i enhver betydning av ordet, fordi dens mål for tilbedelse er både absolutt og transcendent, dens former for tilbedelse er både åndelige og opplysende og dens anledninger for tilbedelse er både private og offentlige.

III. Analyse av Scientology som en religiøs organisasjon
LAST NED HVITBOKEN