FORORD

Det religiøse budskapet og den religiøse praksisen til Scientologykirken kommer til og læres menneskeheten i en tid når åndelige budskap er ekstremt vanskelige å oppfatte. Det finnes mange alvorlige grunner til at en persons subjektive realitet kan være stengt av fra ethvert åndelig budskap.

Vi skal kun nevne noen få:

1. massesekularisering av massens bevissthet.

2. tradisjonelle religiøse systemer, dogmer og praksiser etterlater størstedelen av de nålevende uinspirerte.

3. skismaer blant konvensjonelle kirker fostrer en følelse av mistillit og skuffelse hos vanlige troende og får dem til å henvende seg til andre kilder enn konvensjonelle strukturer.

4. savnet av emosjonell opplevelse om ens åndelige fundament og falsk identifisering av selvet med forgjengelige verdier – det vil si savnet av åndelig identitet – er savnet av evnen til å se seg selv i en videre åndelig sammenheng enn det nåværende livet.

Situasjonen forverres på grunn av tallrike sosiale, politiske, økologiske og kulturelle kriser, hvis kilder finner grobunn i personens glemsel av sin egen åndelige natur. Personen har tapt kjennskapen til seg selv som et åndelig vesen, noe som resulterer i eksterne katastrofer/ulykker og sjokk, det vil si at personen har mistet sin åndelige identitet og identifiserer seg med falske verdier. Siden denne falske selv-identifikasjonen har gått for langt, krever gjenoppdagelsen av ens sanne identitet og bevissthet om en selv som et åndelig vesen at man tilbakelegger en spesiell, lang vei – den som fører til en gjenoppliving av åndelig selv-identifikasjon. Veien tilbake til åndelige selv-identifikasjon går ikke alltid gjennom et konvensjonelt religiøst system. Tvert imot, mange søker etter en vei utenfor de konvensjonelle religiøse systemene, og de har sannelig rett til å følge en vei med åndelig vekkelse og gjenfødsel som ligger utenfor de konvensjonelle religiøse systemene, hvis tradisjonene viser seg ute av stand til et adekvat svar på moderne utfordringer.

I sin religiøse praksis og sitt religiøse budskap står Scientology for svaret og en vei mot åndelig gjenoppliving. Scientologykirken henvender seg til personen, hvis syn på tilværelsen ble formet av en ikke-religiøs epoke, og den bruker skikker og trender skapt av denne bestemte epoken med det klart uttrykte formålet å gjenopplive åndelig selv-bevissthet.

I sin religiøse praksis og sitt religiøse budskap står Scientology for svaret og en vei mot åndelig gjenoppliving. Scientologykirken henvender seg til personen, hvis syn på tilværelsen ble formet av en ikke-religiøs epoke, og den bruker skikker og trender skapt av denne bestemte epoken med det klart uttrykte formålet å gjenopplive åndelig selv-bevissthet. Scientologykirken tar hensyn til det moderne samfunnets religiøse og konfesjonelle mangfold. Derfor er det åndelige budskapet til Scientologykirken rettet mot alle religiøse grupper og tillater de fra andre religioner å praktisere Scientology, og tillater de som hører til Scientologykirken å tilhøre andre religioner.

Scientologykirkens misjon har en spesiell betydning for post-totalitære land. Alle barrierene gitt ovenfor mot åndelig gjenoppliving i den moderne verden, mangedobles på et post-totalitært sted. Til dem burde vi føye til en ekstremt viktig oppgave, ukjent for land med avanserte demokratiske institusjoner – det å gjenoppbygge sivile samfunnsinstitusjoner som ble totalt ødelagt i perioden med totalitære regimer. Det som menes her, er institusjoner for lokalsamfunn og lokalt selvstyre og nødvendigheten av å trene befolkningen i samfunnsbyggende ferdigheter. Og det er her at Scientologykirkens erfaring med å bygge et samfunn, og dens teknologier for åndelig trening, kan spille og allerede spiller en vesentlig rolle i å skape et nytt åndelig fundament på steder med ikke-totalitære regjeringer.

Situasjonen forverres av inter-etniske og politiske konflikter som konstant truer med å utvikle seg til internasjonale og interreligiøse situasjoner på et post-totalitært sted. Erfaringen med vellykket interreligiøst arbeid, som Scientologykirken har, er derfor også en viktig sak for nye stater, land og territorier.

Scientology henvender seg til den personen som er klar til å virkeliggjøre søken etter sin sanne åndelige natur med egne krefter. Scientology gir klare løfter og kriteria for oppfyllelsen av disse løftene. Det er spesielt viktig for folk som føler seg tvunget til bare å stole på seg selv og sine egne krefter, og som samtidig søker etter en åndelig basis og rettferdiggjørelse av personlig suverenitet og uavhengighet i en åndelig sfære. Det finnes mange slike mennesker i alle sosiale og profesjonelle strata av moderne Russland. Så hva er begrunnelsene i iboende religiøs/åndelig natur som gjør bildet av Scientology attraktivt for uavhengig tenkende, aktive og mistroiske personer i den post-totalitære æra? For dette formålet er det nødvendig å forstå noen av de fundamentale karakteristiske egenskapene hos Scientology som dogme og som kirkeorganisasjon, så vel som dens verdi for folk som ikke fant svarene i den tradisjonelle kirken.

Scientology henvender seg til den personen som er klar til å virkeliggjøre søken etter sin sanne åndelige natur med egne krefter.

Det er særlig nødvendig å besvare disse spørsmålene: Hva er Scientology som teologisk system? Hvordan tar den fatt på problemet med å opprettholde hellig kunnskap? Hva er strukturen i det åndelige budskapet til Scientology? Hva er strukturen i ny tilværelse i Scientology, og hva er dens forståelse av det absolutte?

I de foreløpige svarene på disse spørsmålene skal vi prøve å klargjøre årsaken til den raske suksessen i Russland og i post-totalitære land som et hele.

I. Scientology som et teologisk system
LAST NED HVITBOKEN