IV. Å forstå Det absolutte: Strukturer av ny eksistens, høyeste eksistens

Det å forstå Det absolutte står i sentrum i mange teologiske systemer. For å drøfte dette emnet må man feste lit til ikke kun det skrevne ord, men også det talte vitnesbyrd.

Når vi undersøker noen av elementene i Scientology-forestillingen om Det absolutte, sammenligner vi dem med de faste forestillingene om Det absolutte som tar form i andre teologiske systemer.

IV.I. Personlig eller upersonlig eksistens

Den høyere eksistens, eller Det absolutte, er upersonlig av natur, en eksistenstilstand for både det personlige åndelige vesenet og for de skapelsene som dukker opp som et resultat av det kreative spillet spilt av det allmektige og evige selvet.

IV.II. Kontinuitet eller diskontinuitet i atferd mellom det fysiske universet (MEST) og åndelig eksistens

Selv om dette problemet ikke er tatt opp i sin generelle form og som sådan ikke er av interesse for åndelig praksis, bør det med stor sannsynlighet erkjennes at forholdene mellom skaperen og den skapte verden (bestående av Materie, Energi, Rom [Space på engelsk] og Tid, som danner akronymet MEST) er avbrutt, dvs. mellom dem finnes det ingen gradvis, kontinuerlig overgang. Hva gjelder Det absolutte (i den grad denne, fra den praktiske vinkelen, abstrakte saken er av interesse), anses det som en iboende essens som kan oppnås av det åndelige vesenet, og er resultatet som venter enhver person som vandrer den personlige veien på Broen til total frihet.

IV.III. Problemet åpenbaring i Scientology

Åpenbaring er i Scientology gitt fullstendig gjennom personligheten, livet og tekstene til L. Ron Hubbard. Derfor er kirkemedlemmenes oppgave å studere og anvende Hubbards budskap. Her er utgangspunktet for de kontinuerlige henvisningene til Hubbards utsagn og tekster. Hubbard-tekstenes rolle og funksjon i prekenen, i servicen og i den daglige utøvelsen blant kirkens prester og deltakere, er åpenbaringens rolle.

IV.IV. Verbal og ikke-verbal forståelse av Det absolutte

Den ikke-verbale forståelsen av Det absolutte er typisk for Scientology, for den apofatiske teologien. Den apofatiske forståelsen av Det absolutte er knyttet til den formelle, praktiske karakteren i Scientologys åndelige tradisjon, som legger frem hvordan man oppnår den, snarere enn å beskrive den. Reisen til høyere bevissthetsstadier – som er nøktern i form – er unik for apofatisk teologi. Typisk for den apofatisk teologien er den antakelsen at det å beskrive de høyere bevissthetsnivåene i ord, grunnleggende sett er umulig. Dessuten antas det at ord bare forvansker opplevelsen av det absolutte. Scientology er et klassisk eksempel på et apofatisk religiøst system.

michael a. sivertsev, ph.d.
moskva
juli 1995

Forfatter
LAST NED HVITBOKEN