II. Oppgaven

Som religionsviter har jeg blitt bedt om å dele min vurdering av to spørsmål: 1. Er Scientology en «religion?» Og 2. Er Scientologykirker «steder for tilbedelse?» Det er videre min forståelse at disse spørsmålene henger sammen med spørsmål som angår Scientologykirke-organisasjonenes fritak for beskatning i visse jurisdiksjoner. Jeg vil først komme med litt bakgrunnsinformasjon om studiet av nye religiøse bevegelser, før jeg behandler selve spørsmålene over. Min analyse og mine svar på spørsmålene er ene og alene basert på min status som religionsviter og ikke på noen juridisk eller administrativ ekspertise.

III. «Nye religioner» og studiet av religion
LAST NED HVITBOKEN