I. Profesjonell bakgrunn

Jeg fikk min B.A. cum laude (1964) i filosofi og statsvitenskap fra Concordia College i Moorhead i Minnesota i USA. Min S.T.B. cum laude (1967) i teologi fra Harvard Divinity School ved Harvard University i Cambridge i Massachusetts i USA. Min M.A. (1972) og ph.d. med utmerkelse (1976) i spesielle religionsstudier fra Institute of Christian Thought ved University of St. Michaels College ved University of Toronto i Ontario i Canada. Min avhandling bar tittelen «History and Eschatology in Jonathan Edwards: A Critique of the Heimert Thesis».

Jeg har undervist ved Concordia College i Moorhead i Minnesota (sommeren 1966), Waterloo Lutheran University i Waterloo i Ontario (1967–1969), University of Windsor i Windsor i Ontario (sommeren 1972, 1973), University of Toronto, forlengelse, Toronto i Ontario (1972) og Renison College ved University of Waterloo i Waterloo i Ontario, siden 1973. Jeg innehar en utnevnelse som professor i religion og kultur ved Renison College ved University of Waterloo, hvor jeg også er førsteamanuensis i Social Development Studies. Siden 1982 har jeg vært en del av Supporting Faculty for Consortium in Reformation History ved University of Waterloo og University of Guelph. Jeg virket som leder for Department of Religious Studies ved University of Waterloo (1987–1993) og jeg er for tiden Graduate Officer for mastergraden i religionsstudier ved University of Waterloo.

Jeg har også vært gjesteforsker ved Cambridge University i Cambridge i Storbritannia og i Nord-Irland (1980), Indian Institute of Islamic Studies i New Delhi i India (1986), Dr. S. Radhakrishnan Institute for Advanced Studies in Philosophy ved University of Madras i India (1987), Hamdard University i New Delhi i India (1993), og Nairobi University i Kenya (1994). Jeg har holdt foredrag ved mange universiteter i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa.

Jeg har forfattet fire bind om religionsstudier: To Whom It May Concern: Poverty, Humanity, Community, (Philadelphia, 1969), A World Broken By Unshared Bread, (Genève, 1970), Religion in a New Key (New Delhi, 1992) og Jonathan Edwards’ Grammar of Time, Self, and Society (Lewiston, New York, 1993). Jeg har også redigert (alene eller i fellesskap) ytterligere 12 bind innen feltet religionsstudier, inkludert Exploring Unification Theology (New York, 1978), God: The Contemporary Discussion (New York, 1982), The Many Faces of Religion and Society (New York, 1985), Eugen Rosenstock-Huessy: Studies in His Life and Thought (Lewiston, New York, 1986), Interreligious Dialogue: Voices for a New Frontier (New York, 1989) og Pluralism, Tolerance, and Dialogue (Waterloo, 1989). Sammen med Doris Jakobsh har jeg kompilert A Canadian Interfaith Directory (Waterloo, 1993). Jeg har publisert mer enn 40 akademiske artikler, inkludert «Faith and History in Grant’s Lament», «Media Ethics», «Cinema, Religion and Popular Culture», «Sin and Society», «The Consolations of Philosophy», «New Religions: Issues and Questions», «Towards a Grammar of the Spirit in Society», «Interreligious Dialogue and Understanding», «The Purposes of Christ: Towards the Recovery of a Trinitarian Perspective», «From ‘De’ to ‘Re’ or Does the ‘Future of Ontotheology’ Require the Recovery of the Experience/Sense of Transcendence?», «The Kumbha Mela: A Festival of Renewal» og «To Hear the Stars Speak: Ontology in the Study of Religion». Mine publikasjoner dekker et bredt område av religion og kultur, men kan deles opp i følgende områder: I. Teologi og etikk, II. Religion i Nord-Amerika, III. Nye religiøse bevegelser, og IV. Interreligiøs dialog.

Jeg har vært lærer i religionsstudier i mer enn tjuefem år. Ved Renison College ved University of Waterloo, underviser jeg regelmessig på kurs om Religiøs søken, Religionsvitenskap, Historien om kristen tanke og Interreligiøst møte og dialog som tar i bruk de sammenlignende, historiske og sosiologiske metodene som er vanlige for det akademiske studiet av religion. Fra tid til annen underviser jeg også på kurs om religion og politikk, religion og litteratur, religion og film, og jeg har foredratt på kurset Sekter, kulter og nye religiøse bevegelser. Jeg har også undervist i kurser for akademikere om Kristendom og verdensreligioner.

Jeg er mangeårig medlem av Canadian Society for the Study of Religion, American Academy of Religion, Canadian Theological Society, Society for Values in Higher Education, Royal Asiatic Society og Society for Buddhist Christian Studies. Jeg har virket som konsulent for store internasjonale og interreligiøse konferanser, inkludert Assembly of the World’s Religions (1985, 1990, 1992).

Som professor i religion og kultur har jeg, siden midten av 1970-tallet, engasjert meg i studiet av nye religiøse bevegelser. Jeg har vært interessert i å forstå opprinnelsene, livssynene, skikkene og hvilket forhold disse nye bevegelsene har med den bredere kulturen. (Mange av de nye religionene er ikke «nye» i dyptgående forstand, men er simpelthen nye for det nordamerikanske samfunnet.) Jeg har også vært interessert i, og har til en viss grad moret meg over, den intense, ofte hysteriske reaksjonen fra deler av befolkningen overfor nye religiøse bevegelser. Jeg har foretatt omfattende feltarbeid hos flere ny-religiøse samfunn i Canada, USA og India.

Med hensyn til Scientologykirken ble jeg først klar over dette nye religiøse samfunnet på midten av 1970-tallet. Da møtte jeg medlemmer av Scientologykirken i Toronto og Kitchener i Ontario. Sent på 1970-tallet og tidlig på 1980-tallet fikk jeg delta på noen møter hvor medlemmer av Scientologykirken og religionsvitere kom sammen for å drøfte Scientologys grunnleggende lære og praksiser. Jeg har hatt møte med noen medlemmer av amerikanske og britiske grener av Scientologykirken. Jeg har hatt lange samtaler med medlemmer av kirken om deres erfaring med Scientology og dens innflytelse på livene deres. Jeg har sporadisk kontakt med noen kanadiske medlemmer den dag i dag. Jeg har besøkt Scientology-sentre i Kitchener og på Yonge Street i Toronto. Siden midten av 1970-årene har jeg lest mange av Scientologykirkens hovedpublikasjoner, som Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet, Håndbok for frivillige prester, Hva er Scientologi? og Scientology-religionen. Jeg har også lest kirkepublikasjoner som retter seg mot nåværende sosiale problemer som stoffmisbruk, praksiser innen mental helse og religionsfrihet. Jeg har lest vitenskapelige artikler og bøker, hovedsakelig av religionssosiologer, om Scientologykirken.

II. Oppgaven
LAST NED HVITBOKEN