DEN RELIGIØSE STATUSEN TIL SCIENTOLOGY

IRVING HEXHAM, PH.D.

Dr. Hexham skrev i 1978:

Jeg har blitt spurt om min profesjonelle oppfatning angående Scientologys status som en religion. Jeg har studert materialene til kirken, snakket med medlemmer av kirken og lest bøker om Scientology. Som et resultat av dette arbeidet, er jeg nå i en posisjon til å kommentere Scientologys status som en religion.

Jeg burde kanskje si noe om meg selv for å gjøre det mulig for hvem som helst som måtte lese dette å bedømme gyldigheten av mine konklusjoner.

Jeg er en evangelisk Kristen og fikk min akademiske grad i religionsstudier fra University of Lancaster hvor jeg studerte med professor Ninian Smart. Etter dette forsket jeg i historien om religioner ved University of Bristol med pastor F.B. Welbourn. Som uteksaminert student konsentrerte jeg mitt arbeide på samspillet mellom religion og samfunn, for min mastergrad studerte jeg nye religiøse bevegelser i Storbritannia og for min doktorgrad forholdet mellom Calvanisme og Afrikansk nasjonalisme i Sør-Afrika. Siden jeg ble ferdig uteksaminert har jeg opprettholdt en interesse i religion i det sørlige Afrika og i nye religiøse bevegelser i det vestlige samfunnet. På det nåværende tidspunktet er jeg assisterende professor i religionsfilosofi ved Regent College i Vancouver. Som et college for eksamen av høyere grad, er Regent College en teologisk skole som er fast forpliktet til den kristne religionen.

Et av de største problemene med å diskutere den religiøse naturen til enhver bevegelse er spørsmålet om definisjonen av religion. Selv om lærde byr på mange forskjellige definisjoner av religion, kan de, svært bredt, deles inn i to hovedtyper. Det finnes de definisjonene som definerer religion i form av en kultisk organisasjon, og det er de definisjonene som definerer religion i form av en måte å leve på. For å vurdere den religiøse naturen til Scientology begynte jeg med å bruke definisjonen gitt av professor Ninian Smart, som er en av verdens ledende autoriteter innen religionsstudier. Denne definisjonen ble gitt på et kollokvium ved University of Lancaster i desember 1969 og er å finne i professor Smart sin artikkel med tittelen «Meningen i og betydningen av religion». På slutten av seksjon en av hans artikkel, avsnittshenvisning 2,60, gir professor Smart følgende definisjon:

Et sett med institusjonelle ritualer som er identifisert med en tradisjon og uttrykker og/eller vekker hellige sentimenter rettet mot et guddommelig eller transguddommelig fokus sett i sammenheng med den menneskelige fenomenologiske omgivelsen og i det minste delvis beskrevet av myter eller av myter og doktriner.

Det virker også tydelig for meg at Scientology kan klassifiseres som en religion i form av definisjoner som ville se religion som en helhetlig måte å leve på.

På grunnlag av denne definisjonen og hva jeg har lært om Scientology synes det klart at både læren og praksisen til Scientologykirken i Britisk Columbia kvalifiserer Scientology til å kunne defineres som en religion. Det virker også tydelig for meg at Scientology kan klassifiseres som en religion i form av definisjoner som ville se religion som en helhetlig måte å leve på. Med hensyn til dette vil jeg henvise deg til en annen artikkel fra et kollokvium som ble levert ved University of Lancaster i 1969 av pastor F.B. Welbourn. Tittelen på denne artikkelen er «I retning av eliminering av begrepet religion». I denne artikkelen argumenterer pastor Welbourn veldig sterkt for en forståelse av religion som en helhetlig måte å leve og ikke bare som en kultisk aktivitet. I form av hans definisjon ville det overhodet ikke være noen vanskelighet med å gjenkjenne Scientology som en religion.

Som avslutning vil jeg gjerne tilføye at mitt standpunkt angående den religiøse naturen til Scientology ligner den til dr. Roy Wallis. Som meg selv, mener han at Scientology er et ekte uttrykk for religiøs tro. Men akkurat som meg selv, ville han være kritisk overfor bestemte overbevisninger og praksiser til Scientologykirken. Denne erklæringen kan modifiseres av det faktum at jeg også ville være kritisk overfor mange andre religiøse bevegelser.

Irving Hexham
6. februar 1978

Når han skrev denne artikkelen, var dr. Hexham assisterende professor i religionsfilosofi ved Regent College i Vancouver i B.C. i Canada.

LAST NED HVITBOKEN