ET KORT STUDIUM AV SCIENTOLOGY-RELIGIONEN

J. Gordon Melton, ph.d.

Dr. Melton skrev i 1981:

Jeg er lederen av Institute for the Study of American Religion (Instituttet for studiet av amerikansk religion) som ligger i Evanston i Illinois, et forskningssenter for studiet av små religiøse grupper i USA. Jeg har vært leder av denne institusjonen i de siste 10 årene.

Jeg er ordinert prest i United Methodist Church (Forente metodistkirken) etter å ha blitt ordinert i 1968, og jeg er presten til Emanuel United Methodist Church i Evanston i Illinois og har hatt denne stillingen i tre og et halvt år.

Jeg er medlem av Samfunnet for vitenskapelig studium av religion og Den amerikanske foreningen for kirkehistorie.

Jeg har mottatt graden Bachelor of Arts fra Birmingham Southern College; jeg har studert på og mottatt en Mastergrad i teologi fra Garrett Theological Seminary, forbundet med United Methodist Church, og jeg har mottatt en ph.d. i religioners historie og litteratur fra Northwestern University (1975).

Jeg er forfatteren av sju bøker og var en av redaktørene for The Encyclopedia of World Methodism og forfatteren av Directory of Religious Bodies in the United States.

I de siste 16 årene, i tillegg til mine plikter som prest og ansvaret som leder av Institute for the Study of American Religion, har jeg forsket på og har fullført skrivingen av The Encyclopedia of American Religions, et omfattende oppslagsverk som undersøker nesten 1200 amerikanske religioner og beskriver historien, praksiser og troen i hver av dem. Så vidt jeg vet, er dette det første arbeidet av slik karakter i denne størrelsesordenen siden 1936.

Jeg har undersøkt Scientology i min egenskap både som en prest i United Methodist Church og som leder av Institute for the Study of American Religion. Basert på min omfattende erfaring som en lærd av religiøse bevegelser; mine studier av læresetningene, troen og praksiser til Scientologykirken, mine besøk til flere Scientologykirker (inkludert Scientologykirken i Missouri), og mine langvarige besøk hos flere prester i Scientologykirken, opplever jeg at det er en religion i ordets fulle betydning. Den har en godt uttenkt doktrine, inkludert en tro på et Høyeste vesen, en tro på frihet for ånden og udødeligheten av ånden, et system av tilbedelse og liturgi, et omfattende prestelig veiledningsprogram og en avdeling for å nå ut med service til lokalsamfunnet, som virkeliggjør doktriner og troen til Kirken. Et slikt helhetlig program er sjeldent oppnådd av en ny religion i dens første generasjon. Min undersøkelse av Kirken inkluderer personlig deltagelse i en Scientology-bryllupsseremoni så vel som deltagelse på søndagsandakten til Kirken. Ritualene til kirken, inkludert dets tilbedelse, bryllup, dåp og begravelser, er tydelig beskrevet i Seremoniene til Founding Church of Scientology og i Scientologykirkens bakgrunn og seremonier. De følger tradisjonelle mønstre og ledes av presten i Kirken.

Scientologykirken gjør seg til talsmann for en tro på og hengivenhet overfor og tilbedelse av et «Høyeste vesen», så vel som en tro på udødelighet for ånden og at mennesket er et åndelig vesen. Dette er tydelig i hele livet til gruppen – programmet som Kirken har satt opp, i dens tro og praksiser, og i litteraturen, inklusive bøkene nevnt ovenfor.

Dens tro, tilbedelse og forhold til Gud eller et Høyeste vesen er ytterligere bevist i Kirkens program av prestelig omsorg, gruppetilbedelse, dens lokalsamfunnsliv og program for åndelig vekst.

Kirken beskjeftiger seg med grunnleggende religiøse spørsmål om hvor vi kommer fra, hvorfor er vi her og hvor går vi.

Scientologykirken holder regelmessig søndagsandakt, som selv om den ikke er ukens hovedfokus slik som i Metodistkirken, ikke desto mindre gir samfunnstilbedelsen for gruppen.

Scientologykirken er absolutt en religion i ordets fulle betydning.

Kirken sprer regelmessig dens tro gjennom tradisjonelle kanaler av liturgi, disseminering av dens religiøse publikasjoner og i dens programmer for lokalsamfunnet.

Scientologykirken er absolutt en religion i ordets fulle betydning.

J. Gordon Melton
10. mai 1981

J. Gordon Melton er grunnlegger og leder av Institute for the Study of American Religion i Santa Barbara i California. Han har ledet et program for forskning på mange forskjellige amerikanske religioner, med spesiell oppmerksomhet på nye religiøse bevegelser, som har blitt så fremtredende i USA siden 1965. Han er forfatter/redaktør av mer enn 20 bøker, deriblant Encyclopedia of American Religions (4. utgave, 1994), The Cult Experience, New Age Encyclopedia, Religious Leaders of America, og mest nylig, Encyclopedia of African American religion. Dr. Melton er en autoritet i United Methodist Church og har tjenestegjort ved departementet for religionsstudier ved University of California.

II. Scientology, en ny religion
av Samuel S. Hill, ph.d.
LAST NED HVITBOKEN