ER SCIENTOLOGY EN RELIGION?

GARY D. BOUMA, PH.D.

Jeg har blitt spurt om min profesjonelle oppfatning på spørsmålet:

Er Scientology en religion? Jeg har følgende profesjonelle kvalifikasjoner som er relevante til denne saken:

B.A. Calvin College (gresk og filosofi)

B.D. Princeton Theological Seminary (kirken og samfunnet)

M.A. Cornell universitet (sosiologi)

Ph.d. Cornell universitet (religionssosiologi)

Jeg har vært aktiv i vitenskapelig studium av religion i over et tiår, og i løpet av den tiden har jeg publisert omfattende i feltet, ledet symposier på definisjonen av religion, og holdt foredrag om religionssosiologi på Dalhousie University, Michigan State University og Monash University.

Jeg har lest forskjellige bøker om Scientology og besøkte kirken i Victoria. På grunnlag av disse dokumentene og det besøket er det min profesjonelle oppfatning at Scientologykirken med rimelighet kan kategoriseres som en religion. Tillat meg å utdype.

Det er min profesjonelle oppfatning at Scientologykirken med rimelighet kan kategoriseres som en religion.

Selv om det finnes noe debatt i studiet av religion angående definisjonen av religion, ville alle de konkurrerende definisjonene uten debatt omfatte Scientologykirken og dens tro og praksiser som en religion. Debattene i feltet sentrerer seg om nytten av å bruke uttrykket religion om grupper som har et system av meninger som ikke har et tydelig angitt meningssystem som er forankret i og uttrykt rundt en grunnleggende forpliktelse til et overnaturlig vesen, prinsipp eller entitet. Siden Scientologys kodeks klart sentrerer og strømmer fra en slik forpliktelse, ville det ikke være noen tvil blant religionssosiologer at man i Scientology har å gjøre med en religion.

Emile Durkheim, en av grunnleggerne av religionssosiologi, definerte religion som «et enhetlig system av overbevisninger og praksiser i forhold til hellige ting … som forener inn i et enkelt moralsk samfunn kalt en kirke, alle de som holder seg til dem».

Gerhard Lenski definerer i sin innflytelsesrike bok «The Religious Factor», religion som «et system av tro som medlemmene av en gruppe har til felles, om naturen til krefter som i siste instans former menneskets skjebne, og praksisene som er forbundet med dette».

Hvis man bruker disse definisjonene av religion, ville man helt klart konkludere med at Scientology er en religion.

Gary D. Bouma
30. oktober 1979

På det tidspunktet han skrev dette, var dr. Bouma på fakultetet til departementet for antropologi og sosiologi ved Monash University i Clayton i Victoria i Australia.

IV. Den religiøse statusen til Scientology
av Irving Hexham, ph.d.
LAST NED HVITBOKEN