I. Introduksjon

Scientology er en «profetisk» religion, født av læren til en karismatisk grunnlegger, L. Ron Hubbard, som holder posisjonen som Gautama, Buddha, har i buddhismen, Kristus i kristendommen og Muhammed i islam (nåtidens tre store religioner). Til forskjell fra Kristus og Muhammed hevdet ikke Hubbard gudestatus eller at han mottok noen guddommelig åpenbaring. Som Gautama hevdet Hubbard å være et menneske som hadde oppdaget en vei til åndelig opplysning, frelse og frihet.

I 1950 publiserte L. Ron Hubbard den suksessrike boken Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet. Boken lovet «selvoppnåelse» (eller oppnåelse av «ubevegelig liv») stilt overfor den ytre verdens frustrasjoner (kaos), med aksiomer støttet av sosialantropologiske, historisk-religiøse og filosofisk-religiøse argumenter. Det er et faktum at denne bokens suksess skapte en religion, Scientology, som nå innbefatter Dianetics. Man bør ikke la seg lure av de vitenskapelige premissene navnet «Scientology» stammer fra. Det er en moderne religion, som nettopp i kraft av å være moderne (eller velegnet for dagens mennesker) introduserer seg selv som vitenskapelig. I denne forbindelse vil jeg nevne to lignende tilfeller hvor det ikke finnes noen tvil om deres religiøse konsekvens: Bahá'ì i den muslimske verden og Kristen Vitenskap i den kristne verden.

Bahá'ì begynte i løpet av det forrige århundret. Religionen hentet navnet sitt fra grunnleggerens tittel, Bahá'u'lláh («Guds prakt»). Han var allerede en tilhenger av babismen, en religiøs bevegelse i det muslimske Persia. Blant de viktigste soteriologiske påstandene i Bahá'ì er enheten mellom vitenskap og religion.

Kristen Vitenskap ble grunnlagt rundt slutten av forrige århundre av den amerikanske profeten Mary Baker Eddy. Denne religionen oppstår med psykosomatisk medisin. Som i tilfellet med Hubbards populære bok om «mental sunnhet», begynte Kristen Vitenskap også med en populær bok skrevet av Eddy og utgitt i 1875 som Vitenskap og helse. «Helse» er det samme som «frelse» for disse profet-forfatterne, som på denne måten mer eller mindre gjenopptar det latinske begrepet «salus».

Det første religiøse Scientology-samfunnet ble grunnlagt som en kirke i 1954, med navnet Scientologykirken i California. På denne måten perfeksjonerte religionen seg selv, organiserte seg selv etter den kristne kirkelige modellen. Scientologykirkene spredte seg rundt i forskjellige byer i den engelsktalende verden (Canada, Australia, Sør-Afrika, England og USA); så vel som til Frankrike, Tyskland, Danmark, Nederland, Italia og Sverige. Andre europeiske land (Belgia, Østerrike, Irland) og land utenfor Europa (Japan, Korea, India, Israel, Mexico) ble nådd med Scientology-misjoner og -kirker.

II. Innholdet i læren
LAST NED HVITBOKEN