V. Konklusjon

Religion handler om menneskets åndelige natur og om objektet for dets tilbedelse, om det er Gud eller Absolutt eller Buddha.

Erklæringen om doktrine og praksis i Scientology-religionen begynner med en kort bekreftelse av dens åndelige natur og fortsetter umiddelbart videre med å vurdere bevegelsens bakgrunn, med spesielle avsnitt om hinduisme og buddhisme. Grunnleggeren og senere arbeidere har klart blitt påvirket av det de leser om disse asiatiske religionene, og i dette gjenspeiler de utbredte trender i moderne tenkning. I over et århundre har innflytelsen fra asiatiske ideer, særlig indiske, vært kraftig i Europa og Amerika, og dette må påvirke religionsforståelsen. Religion handler om menneskets åndelige natur og om objektet for dets tilbedelse, om det er Gud eller Absolutt eller Buddha. Etter som Scientology utvikler seg kan den legge mer vekt på Det høyeste vesens posisjon, som ikke bare målet for, men kilden til og den bærende kraften i hele menneskets streben. Slik den er, er den gjennomgripende læren om menneskets åndelige natur og dets uforgjengelige indre essens, i samsvar med mye i noen av verdens hovedreligioner.

Slik den er, er den gjennomgripende læren om menneskets åndelige natur og dets uforgjengelige indre essens, i samsvar med mye i noen av verdens hovedreligioner.

Geoffrey Parrinder
1977

Forfatter
LAST NED HVITBOKEN