Hvordan å Holde Seg Frisk | Ressurssenter for forebygging

I. INTRODUKSJON

Denne forfatteren er japansk, og denne artikkelen er om Scientology-religionens likheter og ulikheter med andre religioner i verden. Denne artikkelen vil også vie likhetene og ulikhetene, sett fra et japansk perspektiv, spesiell interesse, og vil på den måten sammenligne Scientology med japanske religioner.

Ordet religion betyr i Japan å lære bort opprinnelsen, lære bort kilden til opprinnelsen. Det er den japanske definisjonen, men stemmer muligens ikke overens med den vestlige definisjonen. For denne analysen skal vi bruke den japanske definisjonen. Med hensyn til japansk lovgivning kan man legge til at for å være en religion, må den religiøse organisasjonen også disseminere læren, forrette religiøse seremonier og trene menighetsmedlemmer. Scientology gjør alt dette slik det er skildret på de følgende sidene.

I et 31-stavelses japansk dikt, kalt en «Waka», blir det sagt at det finnes mange stier ved foten av fjellet, men synet av månen er det samme på toppen. Dette er et gammelt dikt og daterer seg til før kristendommens ankomst i Japan. For det meste henviser det til de to største religionene i Japan, shinto og buddhisme, hvor det ble sagt at du ender opp som den samme uansett hvilken sekt du tilhørte. Poenget som ble fremsatt var, hvorfor strides? Men enda viktigere, når det finnes så mange likheter mellom religioner, hvorfor konsentrere seg om forskjellene?

Scientology-religionen er relativt ukjent i Japan, selv om mange biblioteker inneholder Scientology-bøker, ikke bare skrevet av grunnleggeren, L. Ron Hubbard, men også av Scientologykirken selv. Etter å ha lest 30 bøker om emnet, føler denne forfatteren at enhver person som ønsker å vite mer om emnet, anbefales på det varmeste å lese disse bøkene.

II. Hva er Scientology
LAST NED HVITBOKEN