VI. KONKLUSJON

Som konklusjon kan man ikke komme frem til noen annen dom enn at Scientology er en religion. Den har flere likheter med japanske religioner enn vestlige religioner, og av denne grunn kan den i vesten bli misoppfattet som ikke å ligne de andre tradisjonelle religionene. Men ikke desto mindre er den en internasjonal religion veldig lik religioner i Japan som har tilhengere i størrelsesorden 20 millioner.

Som konklusjon kan man ikke komme frem til noen annen dom enn at Scientology er en religion. Den har flere likheter med japanske religioner enn vestlige religioner, og av denne grunn kan den i vesten bli misoppfattet som ikke å ligne de andre tradisjonelle religionene. Men ikke desto mindre er den en internasjonal religion veldig lik religioner i Japan som har tilhengere i størrelsesorden 20 millioner.

Jeg vil også gjerne introdusere den høyt aktede akademiske religionsforsker og Emeritus Fellow av University of Oxford i England, Bryan Ronald Wilson. Han har skrevet en veldig detaljert avhandling om Scientology, og for ytterligere detaljer om Scientology fra et vestlig akademisk synspunkt anbefaler jeg denne avhandlingen for videre lesning.

Herr Fumio Sawada
April 1996

Forfatter
LAST NED HVITBOKEN