Bryan Ronald Wilson

Bryan Ronald Wilson er professor emeritus i sosiologi ved University of Oxford. Fra 1963 til 1993 var han også Fellow i All Souls College og ble i 1993 valgt til Emeritus Fellow.

I mer enn 40 år har han forsket på religiøse minoritetsbevegelser i Storbritannia og i utlandet (spesielt i USA, Ghana, Kenya, Belgia og Japan). Arbeidet hans har innbefattet å lese publikasjoner av disse bevegelsene og, der det er mulig, å omgås med deres medlemmer i deres møter, servicer og hjem, og kritisk vurdering av arbeidet til andre akademikere.

Han har en bachelorgrad i realfag. (Økon) og en ph.d. fra University of London og Master fra University of Oxford. I 1984 anerkjente University of Oxford verdien av hans utgitte arbeid ved å tildele ham graden D.litt. I 1992 gjorde Det katolske universitetet i Louvain i Belgia ham til æresdoktor.

I 1994 ble han innvalgt som Fellow i det Britiske Akademiet (British Academy).

På forskjellige tidspunkter har han holdt de følgende ytterligere stillingene:

Fellow i Commonwealth Fund (Harkness Foundation) ved University of California i Berkeley i USA, 1957–58

Gjesteprofessor ved University of Ghana, 1964

Fellow i American Counsel of Learned Societies, ved University of California i Berkeley i USA, 1966–67

Forskningskonsulent i sosiologi ved Università degli Studi di Padova i Italia, 1968–72

Besøkende Fellow i Det japanske samfunnet (The Japan Society), 1975

Gjesteprofessor ved Det katolske universitetet i Louvain i Belgia 1976; 1982; 1986; 1993

Snider gjesteprofessor ved University of Toronto i Canada, 1978

Gjesteprofessor i religionssosiologi og konsulent for religionsstudier hos Mahidol universitetet i Bangkok i Thailand, 1980–81

Scott besøkende Fellow, Ormond College, University of Melbourne i Australia, 1981

Gjesteprofessor ved University of Queensland i Australia, 1986

Fremstående gjesteprofessor ved University of California, Santa Barbara i California i USA, 1987

Gjesteprofessor ved Soka-universitetet, Hachioji i Japan, 1997

I årene 1971–1975 var han formann for Conférence Internationale de Sociologie Religieuse (den verdensomspennende organisasjonen for disiplinen), i 1991 ble han valgt til æresformann av denne organisasjonen, nå omdøpt til Société Internationale de Sociologie des Religions.

Rådsmedlem av Society for Scientific Study of Religion (USA) 1977–1979

I flere år, Assosiert europeisk redaktør for Journal for det vitenskapelige studiet av religion

Medredaktør for Årlig gjennomgang av samfunnsvitenskap om religion i seks år

Han har holdt mange foredrag om religiøse minoritetsbevegelser i Storbritannia, Australia, Belgia, Canada, Japan og USA, og av og til i Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge og Sverige.

Han har blitt kalt som sakkyndig på sekter i domstoler i Storbritannia, Frankrike, Hellas, Nederland, New Zealand og Sør-Afrika og har gitt skriftlig erklæring for domstolene i Australia, Latvia, Russland, Spania og i Frankrike. Han har også blitt bedt om å gi skriftlige ekspertuttalelser om religiøse bevegelser for den parlamentariske innenrikskomiteen i Underhuset.

Blant andre arbeider har han utgitt elleve bøker viet helt eller delvis til religiøse minoritetsbevegelser:

Sects and Society: the Sociology of Three Religious Groups in Britain, London: Heinemann og Berkeley: University of California Press, 1961, gjenopptrykt, Westport, Connecticut, USA. Greenwood Press, 1978

Patterns of Sectarianism (redigert) London: Heinemann, 1967

Religious Sects, London. Weidenfeld og Nicholson, New York: McGraw Hill, 1970 (også utgitt på fransk, tysk, spansk, svensk og japansk)

Magic and the Millennium, London. Heinemann, New York: Harper and Row, 1973

Contemporary Transformations of Religion, London. Oxford University Press, 1976 (også oversatt til italiensk og japansk)

The Social Impact of New Religious Movements (redigert) New York, Rose of Sharon Press, 1981

Religion in Sociological Perspective, Oxford: Clarendon Press, 1982 (også oversatt til italiensk, rumensk og bulgarsk. Japansk oversettelse underveis)

The Social Dimensions of Sectarianism, Oxford: Clarendon Press, 1990

A Time to Chant: the Soka Gakkai Buddhists in Britain, [med K. Dobbelaere] Oxford: Clarendon Press, 1994 (Japansk oversettelse 1997)

New Religious Movements; Challenge and Response, [medredaktør sammen med Jamie Cresswell] London: Routledge, 1999

Global Citizens: The Soka Gakkai Buddhists in the World, [medredaktør med David Machacek] Oxford: Clarendon Press, 2000

Han har også bidratt med mer enn tretti artikler om religiøse minoritetsbevegelser for redigerte verker og lærde tidsskrifter i England, Belgia, Kroatia, Frankrike, Tyskland, India, Japan, Nederland, Norge, Sveits og USA. Han har bidratt med artikler til Encyclopaedia Britannica; the Encyclopaedia of the Social Sciences; the Encyclopaedia of Religion, Encyclopédie des religions (Paris) og Enciclopedia Italiana (Roma).

Blant de bevegelsene som han har forsket på har vært Scientologykirken. Han er ikke og har aldri vært medlem av den kirken eller noen av dens tilknyttede organisasjoner. Hans forskning har blitt utført i samsvar med prinsippene for uavhengig objektivitet og etisk nøytralitet som opprettholdes i den akademiske tradisjonen av samfunnsvitenskapene.

LAST NED HVITBOKEN