«Innenriksdepartementet stadfester offisielt Scientology-kirken i Bogotá som en religiøs enhet.»

Scientology-kirken i Colombia

LAST NED HVITBOKEN