Hele to tredjedeler av verdens styresmakter lider av utbredt og alvorlig korrupsjon. Nesten en fjerdedel av kommende nye ledere i dag er overbeviste om at de må oppføre seg uetisk for å komme seg frem.

For å snu denne nedgangen og gjenopprette grunnleggende moral og verdier skrev L. Ron Hubbard Veien til lykke: En veiviser til et bedre liv basert på sunn fornuft. I kraft av dens fullstendig ikke-religiøse natur kan dens 21 forskrifter anvendes av hvem som helst, uansett rase, kultur eller tro, til å fostre vennlighet, ærlighet og fundamentale ferdigheter for det å leve.

Veien til lykke, som nå er blitt publisert på 114 språk, har brakt ro til voldsrammede samfunn, fred til stridsherjede områder, og selvrespekt til millioner av enkeltpersoner – i skoler, fengsler, kirker, på videregående skoler og i samfunnssentre.

For å oppløfte alle deler av samfunnet, ble et hovedkontor for den allmennyttige og ikke-religiøse Veien til lykke-stiftelsen internasjonalt etablert i Glendale i California som et koordinerende senter for verdensomspennende aktiviteter. Ved hjelp av støtte fra Scientology-kirker og scientologer blir Veien til lykke og de tilhørende undervisningsmaterialene og programmene nå anvendt i alle deler av verden for å hjelpe med å bibringe et høyere nivå av ærlighet, tillit og selvrespekt i hver eneste kultur.

SE INFORMASJONSANNONSER OM VEIEN TIL LYKKE

For mer informasjon om Veien til lykke og Scientology-kirkens støtte til globale programmer for å gjenopprette ærlighet og selvrespekt, se:

LAST NED HVITBOKEN