«’DEN RELIGIØSE FORENINGEN SCIENTOLOGY-KIRKEN I BRASIL’ er en stiftet religiøs forening og er en trosretning under den eksklusive betegnelsen ’Den religiøse foreningen Scientology-kirken i Brasil’.»

LAST NED HVITBOKEN