«At målene og formålene til Scientology-kirken i Ecuador er … en religiøs filosofi i ordets fulle betydning som bringer mennesket i retning av frihet og total sannhet.»

LAST NED HVITBOKEN