I en verden hvor folk hele tiden blir bombardert med bekymrende reportasjer om krenkelser av menneskerettighetene – alt fra giftgassangrep til menneskehandel, fattigdom og menneskeskapt hungersnød – er det få mennesker som forstår sine rettigheter, og det er enda færre som vet hva de kan gjøre for å utøve dem.

Scientology-kirken og dens medlemmer, i overensstemmelse med en lang tradisjon med å kjempe for alles frihet, søker å avhjelpe dette ved å støtte et av verdens mest vidtrekkende initiativ for undervisning i og opplysning om menneskerettighetene: United for Human Rights og dets program for de unge, Youth for Human Rights (Unge for menneskerettigheter).

Disse allmennyttige, ikke-religiøse organisasjonene har to mål: Å lære unge mennesker de umistelige rettighetene de har, og på den måten betydelig øke allmennhetens bevissthet gjennom én enkelt generasjon; og å petisjonere regjeringer om å innføre og håndheve bestemmelsene i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948, verdens ledende menneskerettighetsdokument, og om å påby undervisning om menneskerettighetene i skoler.

United for Human Rights og Youth for Human Rights (Unge for menneskerettigheter) støtter en myriade av aktiviteter og utgir undervisningsmaterialer på 17 språk som fremmer dette initiativet i alle samfunnslag. Disse programmene blir tatt imot vidt og bredt og benyttet av skoler, kirker, samfunnsgrupper, menneskerettighets­organisasjoner, politistyrker, væpnede styrker og offentlige organisasjoner verden over.

FLERE VIDEOER OM UNITED FOR HUMAN RIGHTS

For mer informasjon om United for Human Rights og Scientology-kirkens støtte til globale programmer for å gjøre menneskerettighetene til en realitet, se:

LAST NED HVITBOKEN