«Det er med fornøyelse vi vedlegger deres registreringssertifikat som en person som er autorisert til å forrette vielser av ekteskap i provinsen Ontario.»

«Scientology-kirken i Quebec, autorisert til å forrette vielser.»

«Dette er for å sertifisere at en prest eller geistlig anerkjent av Scientology-kirken i BC, som er en religiøs gruppe innenfor betydningen av Ekteskapsloven, ble registrert av Director of Vital Statistics i Victoria BC og er behørig autorisert til å forrette vielser innenfor provinsen British Columbia.»

«Dette er for å sertifisere at [prest], som er ordinert eller utnevnt i henhold til ritualene og forfatningen til Scientology-kirken i Alberta, herved er autorisert til å forrette vielser innenfor provinsen Alberta, da vedkommende har oppfylt Ekteskapslovens betingelser.»

«Dette er for å sertifisere at pastor [kirkens prest] er registrert av Vital Statistics til å forrette vielser i og for provinsen Manitoba.»

Scientology-kirker i Canada

LAST NED HVITBOKEN