«Hele omfanget av Scientology-organisasjonens ideer har å gjøre med transcendentalt innhold og Menneskets posisjon og betydning i verden. Hvis denne læren av L. Ron Hubbard vedrørende den udødelige sjelen som bæreren av livsenergi (THETA) og vedrørende THETANEN, og angående dens forhold til det materielle universet betegnet som MEST, og angående sjelens vei gjennom utallige livstider, er antatt som tro, og hvis man har samfølelse med veien til høyere eksistensnivåer (CLEAR og [OPERERENDE] THETAN) som minner en om nivåer av frelse, da kjennetegner dette en filosofisk overbevisning eller en religiøs trosretning.»

Se også: «Scientology-religionen, domstolers avgjørelser i Tyskland»

Scientology-kirker i Tyskland

LAST NED HVITBOKEN