«Veldedighetskommisjonen i New Zealand har bekreftet at Church of Scientology of New Zealand Incorporated ble registrert som en veldedig enhet under Loven om veldedige organisasjoner av 2005, den 30. juni 2008.»

LAST NED HVITBOKEN