Citizens Commission on Human Rights (CCHR), en allmennyttig vakthunds­organisasjon stiftet av medlemmer av Scientology-kirken i 1969, har som sitt formål å få slutt på psykiatriske overgrep og sikre pasienters beskyttelse. CCHR har støttet vedtak av over 160 lover som beskytter enkeltpersoner mot overgrep eller psykiatriske tvangspraksiser, krever informert samtykke til psykiatrisk behandling, setter en stopper for tvangsmedisinering og elektrosjokk av barn, og som pålegger strenge straffer for seksuelle overgrep begått av psykiatere og psykologer.

Fra sitt hovedkontor i Los Angeles i California gir CCHR International veiledning til et verdensomspennende nettverk av forkjempere for menneskerettigheter, med ca. 200 lokalavdelinger i 34 land. CCHR-kommissærer inkluderer leger, psykiatere, psykologer, advokater, medlemmer av lovgivende forsamlinger, embetsmenn, pedagoger og representanter for borgerrettighetsgrupper. CCHR International rommer også et museum som presenterer historien som formet flere århundrer med psykiatrisk brutalitet.

CCHR utgir dokumentarfilmer som avslører de ulike kanalene for psykiatriske overgrep: De destruktive konsekvensene av screening, stempling med psykiatriske diagnoser og utskriving av resepter på psykofarmaka; den profittmotiverte alliansen mellom psykiatri og den farmasøytiske industrien; mangelen på vitenskap bak de psykiatriske diagnosene; og utbredelsen av psykiatriske medikamenter til militære i aktiv tjeneste og veteraner som driver opp antallet ikke-kamprelaterte dødsfall i form av plutselige hjertestopp og selvmord.

Se informasjonsannonsene om CCHR

For mer informasjon om Citizens Commission on Human Rights og Scientology-kirkens støtte til globale programmer for reformer i psykisk helse, se:

LAST NED HVITBOKEN