«Kirken har blitt godkjent som en allmennyttig organisasjon ifølge paragraf 30 i Loven om inntektsskatt og er fritatt for formues- og inntektsskatt … donasjoner av eller til den allmennyttige organisasjonen er fritatt for skatt.»

Scientology-kirker i Sør-Afrika

LAST NED HVITBOKEN