«Jeg, assisterende viseregistrator av samfunn, bekrefter herved at jeg på denne dagen har registrert SCIENTOLOGY-KIRKENS MISJON I NAIROBI ifølge paragraf 10 i Samfunnsloven.»

LAST NED HVITBOKEN