«Ved å nekte registrering til Scientology-kirken i Moskva, handlet Moskvas myndigheter ikke i god tro, og de forsømte sin plikt til nøytralitet og upartiskhet vis-à-vis søkerens religiøse samfunn. I lys av det foregående anser domstolen at inngrepet mot søkerens rett til religionsfrihet og organisasjonsfrihet ikke var berettiget. Det har derfor funnet sted en overtredelse mot konvensjonens artikkel 11, lest i lys av artikkel 9.»

Se også: «Scientology­kirken i Moskva vinner skjellsettende avgjørelse
for religionsfrihet i Den europeiske menneskerettsdomstol»
LAST NED HVITBOKEN