«… siden Scientology-kirken har blitt stadfestet i USA som en religiøs sammenslutning, burde den ha blitt stadfestet i Italia, og dermed bli tillatt å praktisere utøvelsen av sin religion og sine aktiviteter til å verve medlemmer ...»

Se også: «Dom i Italias høyesterett anerkjenner religionen Scientology»

Scientology-kirker i Italia

LAST NED HVITBOKEN