«Kammarkollegiet har besluttet i henhold til § 7 i loven (1998:1593) om trossamfunn å registrere Scientology-kirken i Sverige som et religiøst trossamfunn med eget organisasjonsnummer […].»

Scientology-kirker i Sverige

LAST NED HVITBOKEN