«Domstolen tok i betraktning … Den europeiske menneskerettsdomstolen avgjørelse av 5. april 2007 (Søknadsnr. 18147/02) som anerkjenner Scientology som en religiøs bevegelse.»
LAST NED HVITBOKEN